Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quam dolore officia aperiam nemo laboriosam nihil optio excepturi est necessitatibus earum tenetur ducimus iste praesentium. Ex expedita doloremque pariatur nam non.

x
Байгал - Буриад: аялал жуулчлал ба амралт зугаалгын vйлчилгээ

Буриад улсын аялал жуулчлалын салбарын албан ёсны вэбсайт

Хүчинтэй санхүүгийн аюулгүй байдал


Хүчинтэй санхүүгийн аюулгүй байдал

 

Дугаар зүйлд заасны дагуу 17.3 Холбооны тухай хууль арваннэгдүгээр сарын 24, 1996 № 132-FZ "Тухай бааз аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа нь оху-ын" (цаашид – Хууль), хүчинтэй хугацааг санхүүгийн аюулгүй байдал-д заасан гэрээний даатгалын үүрэг тур оператор, эсвэл Банкны баталгаа, чадахгүй нэг жил хүрэхгүй байх. Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шинэ хугацааны хүлээн авсан байх естой оператор биш дараа гурван сараас өмнө дуусах одоогийн санхүүгийн аюулгүй байдал.

Дүгнэж шинэ хугацааны даатгалын гэрээний хариуцлага аялал жуулчлалын оператор эсвэл шинэ хугацааны Банкны баталгаа хүчин төгөлдөр болно өдрийн дараах өдөр expiry of the contract даатгалын үүрэг тур оператор, эсвэл Банкны баталгаа, хамаарах төлбөрийн тур оператор зардал санхүүгийн аюулгүй байдлын хугацаанд д заасан даатгалын гэрээний өр төлбөр, аялалын оператор болон гэрээний олгох тухай Банкны баталгаа. Мэдэгдэл (proforma өгсөн нь Хавсралт) талаар мэдээлэл дэргэд тур оператор санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шинэ хугацааны хамт анхны баримт бичиг дээр санхүүгийн дэмжлэг, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар баримт бичиг энэ баримт бичиг илгээсэн Холбооны Агентлаг аялал жуулчлал (бүртгүүлсэн мэйл буцах хүлээн авсан хүсэлт) биш, дараа нь гурван сараас өмнө дуусах одоогийн санхүүгийн аюулгүй байдал.

Энэ тохиолдолд бүтэлгүйтлийн дараа тогтоосон хуулийн 17.3-Хуулийн хугацаа нь ирүүлэх талаар мэдээлэл бэлэн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шинэ нэр томъео, Холбооны аялал жуулчлалын Агентлагийн арилгадаг мэдээлэл тур оператор нь жигд Холбооны бүртгэлд тур операторууд (зүйлийн 4.1. Энэ үйлдэл).